Ryanair varsler strejker

Læs her hvordan du skal forholde dig

Begræns skaderne, hvis der er varslet skybrud

Se hvad du selv kan gøre for at begrænse skaderne på dit hus, hvis der er varslet skybrud i dit område:

  • Luk alle vinduer. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der komme ind gennem åbne vinduer
  • Tjek din kælder. Løft så mange ting som muligt væk fra kældergulvet. Opbevar dem i stedet på hylder, i reoler eller plastbeholdere, der kan tåle vand
  • Rens tagrender, tagnedløb, nedløbsbrønde og udendørs afløbsriste for blade og eventuelt affald. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker
  • Løft dæksel på rensebrønd

Lav evt. en aftale med nogen om at se efter dit hus, hvis du ikke er hjemme.

MainLayout.Basket [ ]