Det skal du overveje, når du køber en ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring er vigtig. Den sikrer dig eller dine efterladte, hvis du får varige mén efter en ulykke, eller hvis du dør.

Tre ting, du skal tage stilling til

Når du vil købe en ulykkesforsikring, er der tre vigtige ting, du skal tage stilling til. Du skal vælge mellem fritids- eller heltidsdækning. Og du skal fastsætte en invaliditetssum og den méngrad, som din forsikring skal dække fra.

Fritids- eller heltidsdækning?

Med en heltidsdækning er du dækket af din ulykkesforsikring døgnet rundt, både i fritiden og på arbejdet eller i skolen. Kommer du ud for en ulykke på arbejdet, der giver dig varige mén, kan du derfor få erstatning fra både din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring og fra din egen heltidsforsikring.

Med fritidsdækningen er du kun dækket af din ulykkesforsikring i fritiden. Kommer du ud for en ulykke uden for arbejdet, er du dækket af din ulykkesforsikring. Kommer du derimod til skade på arbejdet og får varige mén, kan du kun få erstatning fra din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Har du en fritidsdækning, bliver din ulykkesforsikring billigere. Du skal være særlig opmærksom, hvis dine arbejdsforhold ændrer sig, fordi dækningen på din ulykkesforsikring afhænger af dit erhverv.

Invaliditetssum

Når du køber din ulykkesforsikring, skal du fastsætte en invaliditetssum. Invaliditetssummen er den erstatning, du får udbetalt, hvis du får varige mén efter en ulykke. Størrelsen på erstatningen afhænger af din méngrad.

Du kan også vælge, om du vil have en dødsfaldssum på din ulykkesforsikring. Den giver dine efterladte erstatning, hvis du dør i en ulykke. Ønsker du at sikre dine efterladte i tilfælde af, at du dør, anbefaler vi, at du køber en livsforsikring.

Afhængig af din sum bliver din forsikring billigere eller dyrere.

Méngrad

Méngraden er et mål for de gener, du har fået hver dag som følge af din skade i forhold til at klare en almindelig dagligdag i hjemmet. Din méngrad bliver opgjort ud fra en medicinsk vurdering.

Vi følger den méngradstabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring står bag, når vi vurderer méngraden. Du kan få ret til udbetaling, hvis du efter en ulykke får opgjort en méngrad på 5 % eller derover. 

Januar 2022