Hvorfor vælge en ulykkesforsikring?

Du behøver ikke leve livet farligt for at få brug for en ulykkesforsikring.
For den dækker pludselige skader, der sker i helt almindelige hverdagssituationer for helt almindelige mennesker.

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

33 95 76 82

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn Pris

Dækning

Dækker
Dækker
Tilvalg
Varigt mén på grund af ulykkestilfælde
Det er muligt at vælge dækning fra 5% eller 10% af din sum på varigt mén. Et varigt mén eller méngraden er det et mål for de gener, du har fået som følge af din skade.
Procentsatsen du vælger, har betydning når din erstatning for det varige mén / méngraden skal opgøres. Her anvendes Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.
Dvs. den erstatning du får, svarer til den procentdel af din sum som din méngrad er sat til.
 
Udgifter til behandling
Dækker nødvendige udgifter med op til 7.400 kr. (2022) til behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.
 
Fritids- eller heltidsdækning
Heltidsdækning
Dækker hele døgnet – både i fritid og arbejdstid. Er du udsat for en ulykke i din arbejdstid, som også dækkes af din ulykkesforsikring, kan du få erstatning fra både arbejdsgiver og din ulykkesforsikring.
Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid have en heltidsulykkesforsikring.

Fritidsdækning
Dækker dig i din fritid. Studie anses som fritid. Er du arbejdsløs, er du dækket hele døgnet.

Dækker ikke, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, laver arbejde for andre eller er i militær tjeneste.
 
Tandskader
Dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde.
 
Farlig sport
Forsikringen dækker varige mén som følge af ulykkestilfælde, der er opstået under udøvelse af farlig sport, fx dykning, kampsport eller go-cartløb.
 
Tillægserstatning ved mén over 30 %
Giver ret til dobbelterstatning ved varige mén på over 30 % efter et ulykkestilfælde.
 
Fører af motorcykel
Motorcykel og knallert 45
Som fører af motorcykel, scooter eller knallert 45 er du også dækket af vores ulykkesforsikring, hvis du kommer til skade under kørslen. Det er heller ikke alle forsikringsselskaber, der har den dækning.
 
Dødsfaldsdækning
Vi betaler en aftalt dødsfaldserstatning, når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til sikredes død, og dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet.
 

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx medlem af en af nedenstående organisationer eller samarbejdspartnere, kan du blive medlem af Runa Forsikring:

  • Forbrugsforeningen
  • PROSA
  • Dansk Musiker Forbund
  • Dansk Psykolog Forening
  • Dansk Tandplejerforening


Se flere muligheder her

  • Arkitektforeningen
  • Ansatte Tandlægers Organisation
  • Dansk Skuespillerforbund
  • Farmakonomforeningen
  • Forsikringsforbundet