Min Side er åben igen

Vi er færdige med at opdatere Min Side, og du kan igen logge på og se dine forsikringer, anmelde skader mv.


Kommer du ikke til login-siden?

Hvis du bliver ved med at komme til denne her side, når du klikker på Min Side, kan det være fordi siden er låst (cacher).

Du skal derfor skal rydde din browsers cache.

Du kan også logge på fra et andet device, fx din Ipad eller mobiltelefon, hvis det er på din computer, at siden er låst,

Eller du kan logge på med en anden browser fx Google Chrome, hvis det er Safari, der er låst.


Ryd din browsers cache

Det er lidt forskelligt, hvordan du rydder din browsers cache, afhængig af, om du bruger Safari, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox eller en anden, og om du er på computer eller mobiltelefon.

På pc kan du prøve med CTRL F5. På mac  kan du trykke "Command+Option+E". 

Hvis det ikke virker kan du søge hjælp via google eller anden søgemaskine hvordan du rydder din browsers cahce.