Har du en skade efter skybrud

Se hvordan du anmelder din skade

Historie

Runa Forsikring blev stiftet i 1989

Runa Forsikring blev stiftet som en udspringer af Lærerstandens Brandforsikring med en række aftaler med faglige organisationer under FTF (Funktionærer og Tjenestemændenes Fællesråd).

Vi bygger stadig på de gensidige principper, da vi fortsat er medlemsejet. Hos os skal pengene arbejde til fordel for vores medlemmer.

Vi er et forsikringsfælleskab, hvor medlemmerne deles om risikoen, og hvor vi administrerer og forvalter medlemmernes penge. Og vi gør det indtil videre godt.

I dag er vi sammen med Lærerstandens Brandforsikring og Bauta Forsikring, der også er en del af LB Forsikring A/S Danmarks 3. største forsikringsselskab på det private forsikringsmarked.

Vi er kendetegnet ved at have meget tilfredse medlemmer, og har flere år i træk ligget højt i en kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af EPSI.

MainLayout.Basket [ ]