Har du fået forkert beløb udbetalt?

Nogle medlemmer har fået deres loyalitetsrabat udbetalt af to omgange (hhv. 21/12 og 23/12).

Og nogle medlemmer har fået en mail fra os omkring for meget udbetalt rabat.

Regnestykket bag rabatten

Loyalitet skal belønnes, når det er muligt – for det er hjertet i et forsikringsfællesskab som vores. Derfor vurderer vores bestyrelse hvert år i december, om vi kan udbetale loyalitetsrabat året efter og hvor meget.

Hvem får rabat?
For at få pengene udbetalt skal du have haft en indboforsikring hos os uafbrudt i mindst 2 år og en rabat på mindst 75 kr. Du får rabat på alle dine forsikringer, dog med få undtagelser*.

Hvor meget får jeg?
Din rabat afhænger af årets rabatsatser, hvor længe du har haft din indboforsikring, og hvor mange øvrige forsikringer du har. Hvis dine forsikringer ændrer sig i løbet af året, kan du først se dit endelige beløb til december.

*Entrepriseforsikring, forlænget rejseforsikring, Falck vejhjælpsdækning, erhvervsforsikringer og kollektive forsikringer.

Øvrige vilkår

Det er noget nyt, at du kan se din loyalitetsrabat på Min Side. Lige nu viser vi beløbet med følgende forbehold:

  • Rabatten er beregnet pr. 5/12-22, og LB Forsikring er ikke berettiget til at godtgøre for en eventuel difference i det endelige beløb.
  • Rabatten afhænger af dine forsikringer og tilvalg, men vi opdaterer ikke beløbet på Min Side løbende. Alle ændringer vil selvfølgelig indgå i din endelige rabat, som vi udbetaler den 21. december 2022. 
  • Hvis din husstands samlede loyalitetsrabat er under 75 kr., bliver den ikke udbetalt, og du kan ikke se den på Min Side.

Loyalitetsrabatten bliver fordelt mellem medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA, som alle er en del af forsikringsfællesskabet LB Forsikring. Loyalitetsrabatten er ikke en del af LB Forsikrings generelle forsikringsbetingelser. Vi kan når som helst ændre ordningen.