Meget tilfredse medlemmer

Igen i år ligger vi højt i en måling af danskernes syn på deres forsikringsselskab


En ny måling har taget pulsen på danskernes syn på deres forsikringsselskab. Vores medlemmer er meget tilfredse med os. På en skala fra 0-100 opnår Runa Forsikring 80,3 i forhold til kundetilfredshed, hvor gennemsnittet for branchen er 77,4.

Administrerende direktør i LB Forsikring, Anne Mette Toftegaard siger om resultatet:

”Det er reelt først, når man har en skade, at man kender værdien af ens forsikring. I Runa Forsikring, er der ikke aktionærer, der skal tjene på os. Vi er nemlig ejet af kunderne, eller rettere: medlemmer. Derfor er medlemstilfredshed noget af det, vi går allermest op i. Og vi er meget taknemlige, hver gang der er resultater, der viser, at vi passer godt på hinanden".

Generelt viser målingen, at kunderne i kundeejede forsikringsselskaber, ligesom Runa Forsikring, er mest tilfredse, og alle de topplacerede forsikringsselskaber er kundeejede.

Om EPSI

EPSI Rating Danmark er en del af EPSI Rating-Group, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredshed i forskellige brancher i de nordiske lande og i flere andre europæiske lande. I EPSI måles og analyseres en række aspekter af kunderelationer til aktører i samfundet.

Undersøgelsen er udført ved hjælp af en statistisk model, der muliggør analysen af årsagerne til kundernes vurdering, og den tillid kunderne føler. Som baggrund måles image, forventninger, produktkvalitet, service og værdi for pengene.

Læs om vores forsikringer, og beregn pris

November 2018