Vil I have besøg af en forsikringskonsulent?

Generalforsamling, lokalforeningsmøde, studieevent, fagligt møde, årsmøde, fagkongres, landskonference, repræsentantskabs- eller gåhjemmøde…

Mulighederne er mange, for at forsikringskonsulent fra Runa Forsikring kan komme forbi og fortælle, hvad vi kan tilbyde jeres medlemmer. Alt afhængig af arrangementets størrelse kan vi holde et oplæg for forsamlingen, deltage med en bemandet stand og/eller informationsmateriale og merchandise.

Kontakt partnerkonsulent Katarina Vahl Bendixen