Værdigrundlag

Værdigrundlag

Vores forretning er centreret om værdierne fællesskab og åbenhed, der som en rød tråd er rodfæstet i vores kultur og gennemsyrer alt i vores arbejde. Visionen er, at vi vil være det bedste medlemsejede forsikringsfællesskab, hvor pengene alene arbejder til fordel for medlemmerne.

Fællesskab

Hos os er du mere end en anonym kunde. Du er medlem og en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab. For os er forskellen, at vi hjælper på individuelt niveau, men samtidig mener, at individet kun er noget i kraft af fællesskabet. Et fællesskab, hvor vi møder medlemmerne med tillid, stoler på hinanden, og hvor det er en selvfølge, at alle bidrager og tager ansvar.

Vi er også et forsikringsfællesskab for fagfællesskaber, hvor medlemmerne deler værdier, interesser og holdninger. Dem, du deler med, er nemlig ikke hvem som helst. Det er dine kolleger og en lang række andre faggrupper inden for FTF-området.

Åbenhed

Vi vil være tæt på vores medlemmer. Vi ser det som vores opgave at give netop dig en effektiv hjælpende hånd, når en krise opstår i dit liv. Du skal føle at vi tager os af dig som dit forsikringsselskab.

Runa Forsikring er en del af LB Forsikring, som er ejet af LB Foreningen og Dansk Sygeplejeråd. I LB Foreningen har vi et repræsentantskab med 45 medlemmer og en bestyrelse som holder øje med, at direktionen tager de rigtige beslutninger for medlemmerne.

Samfundsansvar

Vi er bygget på et ønske om, at vi skal påtage os ansvar for hinanden og for fællesskabet. Det afspejler sig i den måde, vi driver vores virksomhed på. Det er derfor en naturlig forlængelse af vores historie og vores kultur, når vi siger, at vi ønsker, at vores forretningsdrift skal være samfundsansvarlig – ikke blot over for vores medlemmer og samarbejdspartnere, men også bredere for det samfund, som vi er en del af.
MainLayout.Basket [ ]