Værdier

Fællesskab og åbenhed kombineret med samfundssind er de bærende værdier hos Runa Forsikring. Værdierne husker os på at passe bedst muligt på alle vores medlemmer.

Fællesskab: Fællesskab giver dig tryghed. Pengene du indbetaler til os, går først og fremmest til at sikre, at du og andre medlemmer får hjælp og økonomisk støtte, når for eksempel huset brænder eller vandet fosser ned gennem taget. Vores eventuelle overskud, deler vi med dig, da vi ikke har aktionærer, som skal have et årligt udbytte. 

Åbenhed: Vi ønsker at være tæt på vores medlemmer. Vi ser det som vores opgave at give netop dig en effektiv hjælpende hånd, når en krise opstår i dit liv. Du skal føle, at Runa Forsikring tager sig af dig. Du skal opleve, at Runa Forsikring er dit forsikringsselskab. Netop derfor holder et repræsentantskab med 45 medlemmer og en bestyrelse øje med, at direktionen tager de gode beslutninger.  

Kurv: [ ]