Har du en skade efter skybrud

Se hvordan du anmelder din skade

Dataansvarlig

Læs hvem der er ansvarlig for behandling af dine data

LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, DK-1463 København K., telefon +45 33 11 77 55, e-mail: persondata@lb.dk (”LB Forsikring” eller ”LB”), er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

For så vidt angår dataansvar relateret til personoplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgninger til og udbetalinger fra LB Foreningen, fonde og legater, henvises til afsnittet Legater og fonde.
MainLayout.Basket [ ]