Har du en skade efter skybrud

Se hvordan du anmelder din skade

Brud på persondatasikkerheden

Runa Forsikring vægter din datasikkerhed højt

Hvis du bliver opmærksom på et eventuelt brud på persondatasikkerheden i forhold til personoplysninger, som LB Forsikring er dataansvarlig for, beder vi dig orientere os om det ved at skrive til DPO@lb.dk.

Det kan for eksempel være, at du ved en fejl har modtaget en e-mail eller et brev med forsikringsoplysninger vedrørende et andet medlem/forsikringstager, eller at du på Min Side ved en fejl kan se forsikringsoplysninger vedrørende et andet medlem/forsikringstager.

MainLayout.Basket [ ]