Er du forsikret mod rotter?

Vores husforsikring inkluderer rørskadedækning og dækker brud på rør som følge af rotter.

Hus PLUS
Har du udvidet husforsikringen med Hus PLUS, får du dækket flere skadesårsager, bl.a. også skader forvoldt af gnavere. Har du en rotteskade, som er dækket på din stikledning-/kloakdækning i huset, giver vi også hjælp til at opsætte rottespærre.

Hus PLUS - hvad får du ekstra?

Se hvordan du undgår at få rotter