Undgå skader ved frostsprængninger

Hvornår dækker den almindelige husforsikring skader på rør som følge af frostsprængninger og de følgeskader, som frostsprængningen måtte medføre?
 
Husforsikringen dækker udelukkende skader som følge af frost på rør, når årsagen til at rørene fryser til og frostsprænger er som følge af et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Det kunne fx være:

  • Strømsvigt
  • Du løber tør for olie, af årsager, der skyldes svigt fra olieselskabet
  • Cirkulationspumpen går i stykker
  • En varmepumpe stopper som følge af at kondens fryser til is inde i pumpen

Forsikringen dækker ikke

Husforsikringen dækker ikke frostsprængninger, der skyldes, at du ikke har haft tilstrækkeligt med varme på. Den dækker heller ikke frostsprængninger, der skyldes at dine rør ikke er tilstrækkeligt isoleret.

Hvis forsikringen ikke dækker skaden på selve røret, dækker vi heller ikke vandskaden på dit hus og dine ting, når isen tør, og der strømmer vand ud fra det frostsprængte rør. Husk, at det er dig, der skal sandsynliggøre, at skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen.
 
I sommerhuse, kolinihavehuse mv. skal du derfor være specielt opmærksom på:

  • At tømme rørene for vinteren eller holde huset tilstrækkeligt varm
  • At lukke for hovedhanen inden du forlader huset -  så når en eventuel frostsprængninger ikke at forvolde stor vandskade
  • At få tømte rør blæst igennem, så alt vand er fjernet. Dette fordi der kan gemme sig vand i et ellers tømt rørsystem

Har du fx sat radiatorer på 10 ºC, kan du ikke regne med, at der tilstrækkelig varme på, når det er så mange frostgrader. Du er derfor nødt til at besøge dit fritidshus og tømme rørsystemet eller skrue op for varmen. Ellers risikerer du en omfattende vandskade, der ikke er dækket af forsikringen.
 
Hvis dine rør er frosset til (der kommer ikke vand ud af hanerne eller varme på radiatorerne) skal du lukke hovedhanen. Hvis der er sket en frostsprængning, kan der komme en vandskade, når røret tør igen.

Hvis uheldet alligevel er ude, skal du hurtigst muligt kontakte en VVS’er, som kan hjælpe med at stoppe og lokalisere skaden. Efterfølgende kan du med fordel kontakte os for gennemgang af skaden, for at sikre korrekt behandling af skaden.