Begræns skaderne ved kraftig regn og skybrud

Et skybrud defineres ved, at der falder mindst 15 millimeter regn inden for 30 minutter. Sådanne vandmængder kan forårsage omfattende skader på dit hjem, men dem kan du begrænse eller helt undgå med en lille indsats.

Akut-hjælp

Har du skader på dit hus på grund af kraftig regn eller skybrud, kan du anmelde den ved enten at:

 • Udfylde skadeanmeldelsen online ved at logge på Min Side
 • Ringe til os i vores åbningstid
 • Uden for vores åbningstid eller ved akutte skader på dit hus, kontakt Falck Skadeservice på 70 15 55 00 (åben hele døgnet).

Her og nu-råd   

Er der varslet kraftig regn eller skybrud i dit område, kan du med forholdsreglerne her begrænse omfanget af skader:

 • Luk alle vinduer.
 • Forbered din kælder. Løft så mange ting som muligt væk fra kældergulvet. Opbevar tingene på hylder, reoler eller i plastbeholdere, der kan tåle vand.
 • Rens dine tagrender, tagnedløb, nedløbsbrønde og udendørs afløbsriste for blade og evt. affald.
 • Luk ventilationsskakte og huller. Har du ventilationshuller i ydervægge og i vinduer, skal du holde dem lukket under skybruddet.
 • Brug vandsikringstape på udsatte områder. Hvis der er risiko for indtrængende vand under bestemte døre, kælderskakter eller vinduer, kan du med fordel placere vandsikringstape dér. Som medlem hos os har du mulighed for at købe vandsikringstape med 10 procent i rabat. Brug rabatkoden: LBVAND på lindsolutions hjemmeside. Her kan du også se, hvordan vandsikringstapen virker.
 • Brug vandsikringsprop i dit/dine afløb, så du sikrer, at der ikke kommer vand op af afløbet. Proppen passer i op mod 80 procent af alle afløb og kan let monteres ved skybrud eller stormflod. Som medlem har du mulighed for at købe vandsikringsproppen med 10 procent i rabat. Brug blot rabatkoden: LBVAND på lindsolutions hjemmeside. Her kan du også se, hvordan vandsikringsproppen virker.
 • Lav en aftale med naboen. Er du ikke hjemme under et skybrud, kan du med fordel lave en aftale med et familiemedlem eller en bekendt i nabolaget om at se efter dit hus.

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker skader efter vand, der kommer ind gennem åbne vinduer samt vand, som skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker.

Langsigtet forebyggelse af skybrudsskader

 • Tjek huset og fundamentet for revner. Har du revner og utætheder i fundamentet eller i ydervægge, er det vigtigt, at de løbende bliver repareret, så vand ikke trænger ind i din bolig.
 • Hold dine dræn og kloakker vedlige. Som husejer har du ansvaret for at holde dine kloakledninger vedlige. En autoriseret kloakmester kan hjælpe dig med at efterse dine installationer, og det anbefaler vi at gøre løbende, eller hvis du har mistanke om, at der skulle være problemer.
 • Forebyg tilstoppet kloak. Tilstoppede kloakker skyldes ofte uhensigtsmæssig adfærd og kan undgås ved nogle få forholdsregler. Undgå at hælde fedtstoffer i vasken samt at skylle vatpinde, bind osv. ud i toilettet. Desuden er det godt at løfte dækslet på din rensebrønd jævnligt for at sikre, at kloakken ikke er ved at blive tilstoppet.
 • Skybrudssikring af selve grunden. Er du ved at skulle etablere terrasse eller en ny græsplæne, kan du med fordel tænke skybrudssikring ind. Sørg for ved etableringen, at arealet hælder væk fra huset.
 • Montering af tilbageløbsstop. Et tilbageløbsstop sikrer, at kloakvand fra kloakken ikke bliver presset op igennem dit afløb og op i huset. Tilbageløbsstoppet skal monteres af en autoriseret kloakmester.
 • Montering af højvandslukke. Et højvandslukke lukker af for afløbet, hvis vandet i kloakken når et for højt niveau. Højvandslukke er en effektiv måde at undgå oversvømmelse på. Det skal monteres af en autoriseret kloakmester.

Er uheldet ude

Har du fået skader på dit hus eller dit indbo efter kraftig regn eller skybrud, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt. Samtidig er det vigtigt, at du gør, hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er.

 • Flyt de ting, som er blevet våde.
 • Fjern det indtrængende vand – er det kloakvand, der er trængt ind i dit hus, er det dog vigtigt, at du kontakter et skadeservicefirma, da arbejdet med kloakvand kan være sundhedsskadeligt.
 • Fjern våde gulvtæpper og lignende.
 • Sæt eventuelt en affugter i gang, så rummet/rummene bliver aftørret.

Dokumentér skaden

 • Du kan med fordel dokumentere skaden ved at tage billeder og videoer af det berørte område.
 • Inden du smider ødelagte og vandskadede ting ud, skal du henvende dig til os.