Dækning

Dækker
Indboforsikring
Bygningsforsikring
Tilvalg
Brandskade, lynnedslag og eksplosion
Dækker bygningen og fastmonteret tilbehør som fx hårde hvidevarer efter brandskade og direkte lynnedslag.
 
Tyveri og hærværk
Dækker ved tyveri og hærværk forvoldt med vilje og i ond hensigt.
 
Retshjælp
Dækker udgifter til visse private retssager, hvor sikrede er part som ejer, tidligere ejer eller bruger af den forsikrede ejendom.
 
Elskade
Dækker enhver skade på elektriske ledere og komponenter på grund af kortslutning mv.
 
Glas og sanitet
Dækker brud på ruder, toiletter og glaskeramiske kogeplader i fritidshuset.
 
Indbodækning
Dækker brand-, vand-, storm-, og tyveriskader på dine ting, når de fast er i fritidshuset.
 
Stormskade
Dækker skader efter storm.
 
Vandskade
Dækker skader fra vand, olie, kølevæske mv., der pludseligt og tilfældigt strømmer ud fra installationer og skader efter frostsprængninger.
 
Ansvarsforsikring
Dækker sikredes erstatningsansvar for skade på personer og ting.
 
Skjulte rør og stikledninger
Dækker brud på skjulte rør, kabler og stikledninger.
 
 
Bygningsbeskadigelse
Dækker bl.a. storm- og vandskader, tyveri og hærværk, glas og sanitet.
 
 
Huslejetab
Dækker tabte lejeindtægter og merudgifter til egen ferie, når tabet skyldes, at sommerhuset ikke kan bruges på grund af en skade, vi dækker.
 
 
Svampe-, råd- og insektangreb
Dækker skader på dit fritidshus, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller træødelæggende insekter og råd, der har betydning for træets bære- eller funktionsevne.
 
 
Udlejningsforsikring
Ekstra ansvarsdækning, som også omfatter dit ansvar som udlejer, når der sker skade på lejer eller lejers ting. Dækker også, hvis din lejer begår hærværk eller stjæler dine ting.
 
 
Entrepriseforsikring
Dækker skader på dit fritidshus og tyveri af byggematerialer, når du bygger nyt, om eller til.
 
 

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx medlem af en af nedenstående organisationer eller samarbejdspartnere, kan du blive medlem af Runa Forsikring:

  • Forbrugsforeningen
  • PROSA
  • Dansk Musiker Forbund
  • Dansk Psykolog Forening
  • Dansk Tandplejerforening


Se flere muligheder her

  • Arkitektforeningen
  • Ansatte Tandlægers Organisation
  • Dansk Skuespillerforbund
  • Farmakonomforeningen
  • Forsikringsforbundet