Erhvervsforsikring

  • Dækker firmaets inventar
  • Dækker firmaets ansvar
  • Dækker firmaets ansatte

  Du kan købe erhvervsforsikringer, hvis du også har dine private forsikringer hos os.

  Du køber erhvervsforsikringer i Runa Forsikring, som også er en del af LB Forsikring. Du kan læse om erhvervsforsikringerne på runa.dk. 
                                                                             

Kontakt os

Erhvervsforsikringer

Virksomhedsforsikring

Forsikringen er en pakkeløsning, som dækker ved brand-, el-skade, vand-, tyveri- og driftstab.

Forsikringen dækker dit løsøre, fx inventar, varer, it-udstyr mv. op til den aftalte forsikringssum, der skal svare til løsørets nyværdi.

Forsikringen kan tilbydes med en forsikringssum op til 1,5 millioner kr.

Erhvervsforsikring

Forsikringen dækker brand, men kan udvides med el-skade, vand-, tyveri- og drifttab.

Forsikringen dækker dit løsøre, fx inventar, varer, it-udstyr mv. op til den aftalte forsikringssum, der skal svare til løsørets nyværdi.

Erhvervsansvarsforsikring

Forsikringen dækker det erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, som du eller dine ansatte pådrager jer.

Forsikringen dækker ikke en skade dine ansatte forvolder på dig og dine ting, men sådan skade kan være dækket på din erhvervs- eller virksomhedsforsikring eller på en ulykkesforsikring.

Forsikringen dækker tingsskader med op til 5 mio. kr. og personskader med op til 10 mio. kr.

Bygningsforsikring for erhvervsbygninger

Forsikringen dækker bygningsbrand, anden bygningsbeskadigelse, svamp- og insektskade, glas- og kummeskade og udvidet rørskade.

De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye.

Glasforsikring

Forsikringen dækker glasruder i lokaler, som benyttes erhvervsmæssigt.

Forsikringen dækker udgiften til udskiftning af ituslået glas.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring. Derfor skal alle, som udfører arbejde for andre være forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om man er lønnet eller ulønnet. Det er den, der får udført arbejdet for sig, der skal sørge for forsikringen.

Medlemmer, som har "ung pige i huset", au pair pige eller anden ordning med kommunen om børnepasning, skal købe en arbejdsskadeforsikring for personen, som passer barnet.

Der er ikke forsikringspligt, hvis det samlede antal timer for medhjælp i husholdningen til fx børnepasning, rengøring eller havearbejde ikke overstiger 400 timer.

Foreninger, som har ansatte eller som indkalder til arbejdsweekender med det formål at fælde træer, lave legeplads eller lign., skal købe arbejdsskadeforsikring.

Selvstændige, dvs. personer, som driver selvstændig virksomhed med personlig hæftelse og medarbejdende ægtefæller, har også mulighed for at købe arbejdsskadeforsikringen, så de er sikret efter arbejdsskadeloven.

Runa Forsikring formidler arbejdsskadeforsikringer for Nærsikring.

Hør mere på

33 95 76 82

Bliv ringet op

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen på en virksomhedsforsikring og en erhvervsforsikring?

Virksomhedsforsikring
Er en pakkeløsning, som dækker ved brand-, el-skade, vand-, tyveri- og driftstab.

Forsikringen dækker dit inventar, varer, it-udstyr mv. op til den aftalte forsikringssum, der skal svare til løsørets nyværdi.
 
Erhvervsforsikring
Er ikke en pakkeløsning, men en forsikring, der i alle tilfælde dækker brandskade og som kan suppleres med el-skade, driftstab-, tyveri- og vandskade dækning.

Forsikringen dækker dit inventar, varer, it-udstyr mv. op til den aftalte forsikringssum, der skal svare til løsørets nyværdi.

Skal man have sin private forsikring hos jer for at købe erhvervsforsikringer?

Vores hovedområde er at tilbyde vores medlemmer privatforsikringer, men vi kan tilbyde ukomplicerede erhvervsforsikringer til medlemmer, som enten har et bierhverv eller en ægtefælle/ samlever, der er selvstændig.

Du kan kun købe erhvervsforsikringer hos os, hvis du har dine private forsikringer hos os.

Er du medlem af Dansk Psykologforening, er det ikke et krav, at du har privatforsikringer hos os for at købe erhvervsforsikringer.

Kan jeg beholde min erhvervsforsikring, hvis jeg siger mine private forsikringer op?

Nej, siger du dine private forsikringer op, kan erhvervsforsikringen ikke fortsætte.

Jeg har ansatte i firmaet - Skal jeg have en særlig forsikring?

Har du ansatte, skal du have en arbejdsskadeforsikring. Det er lovpligtigt. Dette gælder også for den ansatte direktør af ikke-enkeltmandsejet virksomheder.

Skal jeg ændre min erhvervsforsikring, hvis min virksomhed er blevet større?

Den rådgivning, du får om dine forsikringsbehov, når du køber din erhvervsforsikring, tager udgangspunkt i virksomheden, som den er.

Vokser din virksomhed, køber du nyt dyrt løsøre eller begynder på nye forretningsområder, kan dine behov ændre sig.

Det er vigtigt, at du kontakter os, når der sker større ændringer, så vi til enhver tid kan sikre, at du har den dækning, du har brug for.

MainLayout.Basket [ ]