Historien bag fællesskabet

Runa Forsikring blev stiftet i 1989 som en udspringer af Lærerstandens Brandforsikring og henvender sig til medlemmerne af udvalgte faglige organisationer, Forbrugsforeningen og kunder i Lån & Spar.

Vi bygger stadig på de gensidige principper, da vi fortsat er medlemsejet. Hos os skal pengene arbejde til fordel for vores medlemmer.

Venner går en tur på stranden, hvor rejseforsikringen også gælder.

Medlem i et medlemsejet forsikringsfællesskab
Vi er et forsikringsfælleskab, hvor medlemmerne deles om risikoen, og hvor vi administrerer og forvalter medlemmernes penge. Og vi gør det indtil videre godt.

Sammen med Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA udgør vi LB Forsikring A/S - Danmarks 4. største forsikringsselskab på det private forsikringsmarked.

Vi er kendetegnet ved at have meget tilfredse medlemmer, og har flere år i træk ligget højt i en kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af EPSI.

Bliv medlem af fællesskabet