Ulykkesforsikring

  • Dækker tandskader
  • Dækker farlig sport
  • Vælg mellem heltid eller fritid 

  Med en ulykkesforsikring er du sikret, hvis du pludselig kommer ud for en skade, der medfører varige men. Du er også dækket, hvis du kører motorcykel.

  Vores ulykkesforsikring er kåret Bedst i test 4 gange

Få din pris

Prisen på din ulykkesforsikring afhænger blandt andet af dit erhverv, og den sum du vælger ved død og invaliditet.

Ring til os i vores åbningstid, og få et tilbud:

 • Mandag-torsdag kl. 8.30-16
 • Fredag kl. 10-16

 

33 95 76 82

  

Uden for vores åbningstid, kan du nemt indtaste dine oplysninger og få en pris  på forsikringsguiden.dk.

Klik her

Ring til os

33 95 76 82

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Ulykkesforsikring

Beregn Pris

Dækning

Dækker
Dækker
Tilvalg
Varigt men på grund af ulykkestilfælde
Vi anbefaler, at du vælger en mengrad på 5 %. Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings mentabel, når vi opgør størrelsen af mengrad.
Ved ulykkestilfælde forstår vi en pludselig hændelse, der forårsager personskade.
 
Udgifter til behandling
Dækker nødvendige udgifter med op til 6.800 kr. til behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.
 
Fritids- eller heltidsdækning
Fritidsdækning dækker dig i fritiden.
Heltidsdækning dækker dig døgnet rundt, også på arbejde, under studieforsøg og i praktik.
 
Tandskader
Dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde.
 
Farlig sport
Forsikringen dækker invaliditet som følge af ulykkestilfælde, der er opstået under udøvelse af farlig sport.
 
Tillægserstatning ved men over 30 %
Giver ret til dobbelterstatning ved varige men på over 30 % efter et ulykkestilfælde.
 
Begravelsesdækning til børn
Børn har automatisk en begravelsesdækning på 50.000 kr., der ikke kan forhøjes eller fravælges.
 
Fører af motorcykel
Dækker dig, når du kører på motorcykel/scooter.
 
Dødsfaldsdækning
Vi betaler en aftalt dødsfaldserstatning, når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til sikredes død, og dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet.
 

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx medlem af en af nedenstående organisationer eller samarbejdspartnere, kan du blive medlem af Runa Forsikring:

 • Forbrugsforeningen
 • PROSA
 • Dansk Musiker Forbund
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Tandplejerforening


Se flere muligheder her

 • Arkitektforeningen
 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Farmakonomforeningen
 • Forsikringsforbundet

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken sum skal jeg vælge på ulykkesforsikringen?

Når du kommer til skade, afhænger størrelsen af din erstatning af din mengrad og de summer, du har valgt på ulykkesforsikringen. Jo højere sum, jo højere erstatning.

Vi anbefaler, at du som minimum vælger en sum på 1,2 mio. kr. Ønsker du en billigere forsikring, kan du vælge en sum på helt ned til 500.000 kr.

Hvad er forskellen på en ulykkesforsikring og en livsforsikring?

En ulykkesforsikring dækker dig kun, hvis du har været involveret i eller udsat for en ulykke. Forsikringen består af en dødsfaldssum og en invaliditetssum.

Dødsfaldssum
Dødsfaldssummen, kommer kun til udbetaling, hvis du dør i en ulykke. Dør du på grund af sygdom, alderdom eller andet, skal du have en livsforsikring, for at få en erstatning udbetalt til dine efterladte.

Invaliditetssum
Invaliditetssummen på ulykkesforsikringen kan udbetales, hvis du får konstateret varige men efter en ulykke.

Ulykkesforsikringen dækker også behandlingsudgifter og tandskade (dog ikke tyggeskader).

Ønsker du dækning for kritisk sygdom, tab af erhvervsevne eller en livsforsikring, skal du kontakte os.

Jeg har fået nyt job, skal I have besked om det?

Skifter du til en helt anden branche eller et andet erhverv, kan det få betydning for din pris på forsikringen, og du skal derfor kontakte os.

Du skal ikke give os besked, når du får nyt job inden for samme område som i dag.

Hvad betyder mengrad?

En mengrad er et mål for de gener, du har fået hver dag som følge af din skade i forhold til at klare en almindelig dagligdag i hjemmet.

Ulykkesforsikringen giver dig ret til erstatning, hvis du får en skade, der giver dig et varigt men. Erstatningen kan fx bruges til indretning af hjemmet, hjælpemidler, køb af praktisk hjælp og fysioterapi.

Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende mentabel, når vi opgør størrelsen af din mengrad. Den erstatning du får, svarer til den procentdel af din sum som din mengrad er sat til. Ved mengrader på over 30% får du dobbelt erstatning.

Valg af mengrad på ulykkesforsikringen
Vi anbefaler, at du vælger en mengrad på 5%. Ønsker du en billigere forsikring, kan du vælge en dækning, der først giver dig ret til erstatning ved en mengrad på 10%.  

Hvad er forskellen på en fritidsdækning og en heltidsdækning?

Med en heltidsdækning er du dækket af din ulykkesforsikring døgnet rundt, det vil sige både i fritiden og på arbejdet. Kommer du ud for en ulykke på arbejdet, der giver dig varige men, kan du derfor få erstatning fra både din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring og fra din egen heltidsforsikring.

 

Med en fritidsdækning er du dækket af din ulykkesforsikring i fritiden. Kommer du ud for en ulykke uden for arbejdet, er du dækket af din ulykkesforsikring. Kommer du derimod til skade på arbejdet og får varige men, kan du kun få erstatning fra din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Får I automatisk at vide, hvis jeg får børn eller bliver skilt?

Nej, vi får ikke besked, når du får ny partner, eller når I går fra hinanden. Vi får heller ikke besked, når du får børn.

Derfor skal du selv kontakte os, når I bliver flere eller færre i familien, som skal have eller ikke længere have en ulykkesforsikring.

Hvad kan jeg kræve i erstatning fra en ansvarlig modpart?

Udgifter til behandling
Du kan få erstattet de udgifter til behandling, som ikke bliver betalt fra anden side (fx den offentlige sygesikring eller din egen ulykkesforsikring). Det kan være udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktorbehandling, hjælpemidler og hjemmehjælp, som lægen har ordineret eller rimelige udgifter til transport til og fra behandlingssted.

Fremtidige helbredelsesudgifter bliver erstattet med et kapitalbeløb, der udbetales på én gang og udregnes efter regler, der er fastsat i loven.

Tabt arbejdsfortjeneste
Har du tab af indtægt som følge af uheldet, kan du kræve hele tabet erstattet. Du får erstatning fra det tidspunkt, hvor uheldet skete, og indtil du kan begynde at arbejde igen. Medfører skaden, at du vil få et varigt erhvervsevnetab, får du erstatning frem til det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over din fremtidige erhvervsevne.

Svie og smerte
Godtgørelse for svie og smerte ydes som kompensation for det ubehag og de smerter, som et uheld medfører. Godtgørelsen kan kræves for perioden fra tidspunktet for uheldet, og normalt så længe du er sygemeldt. Godtgørelsen bliver givet efter en fast takst.  

Varigt men

Får du varige gener i din dagligdag på grund af uheldet, kan du kræve godtgørelse for varigt men.

Størrelsen af dit men angives i menprocent. Det er et lægeligt skøn, der afgør, hvor stort dit men bliver. Det skal være mindst 5 pct., for at du kan få godtgørelse. Er du fyldt 40 år, bliver godtgørelsen reduceret.

Godtgørelsen gives efter faste takster og udbetales på én gang.

Skader på ejendele
Hvis du på grund af uheldet får ødelagt fx dit tøj, din cykel eller andet, betaler den ansvarlige eller dennes ansvarsforsikring dit økonomiske tab, medmindre din egen familieforsikring dækker.

Advokatomkostninger

Bliver din personskade dækket af en ansvarlig modparts ansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket rimelige omkostninger til advokathjælp via denne forsikring. Dette gælder dog ikke i mindre personskadesager, hvor erstatningsopgørelsen er relativt ukompliceret, men kun ved større og alvorlige personskadesager, fx hvis du mister en del af erhvervsevnen og/eller får varigt men.  
Ofte vil modpartens ansvarsforsikringsselskab gøre dig opmærksom på denne praksis.

Kilde: Forsikring & Pension

Ring til os

33 95 76 82

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Ulykkesforsikring

Beregn Pris