Dækning

Dækker
Dækker
Tilvalg
Varigt mén på grund af ulykkestilfælde
Vi anbefaler, at du vælger en méngrad på 5 %. Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, når vi opgør størrelsen af méngrad.
Ved ulykkestilfælde forstår vi en pludselig hændelse, der forårsager personskade.
 
Udgifter til behandling
Dækker nødvendige udgifter med op til 7.400 kr. (2022) til behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.
 
Fritids- eller heltidsdækning
Fritidsdækning dækker dig i fritiden.
Heltidsdækning dækker dig døgnet rundt, også på arbejde, under studieforsøg og i praktik.
 
Tandskader
Dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde.
 
Farlig sport
Forsikringen dækker invaliditet som følge af ulykkestilfælde, der er opstået under udøvelse af farlig sport.
 
Tillægserstatning ved mén over 30 %
Giver ret til dobbelterstatning ved varige mén på over 30 % efter et ulykkestilfælde.
 
Begravelsesdækning til børn
Børn har automatisk en begravelsesdækning på 50.000 kr., der ikke kan forhøjes eller fravælges.
 
Fører af motorcykel
Dækker dig, når du kører på motorcykel/scooter.
 
Dødsfaldsdækning
Vi betaler en aftalt dødsfaldserstatning, når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til sikredes død, og dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet.
 

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx medlem af en af nedenstående organisationer eller samarbejdspartnere, kan du blive medlem af Runa Forsikring:

  • Forbrugsforeningen
  • PROSA
  • Dansk Musiker Forbund
  • Dansk Psykolog Forening
  • Dansk Tandplejerforening


Se flere muligheder her

  • Arkitektforeningen
  • Ansatte Tandlægers Organisation
  • Dansk Skuespillerforbund
  • Farmakonomforeningen
  • Forsikringsforbundet