Vi er klar til at hjælpe dig med en ny forsikring

33 95 76 82

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn Pris

Dækning

Dækker
Dækker
Tilvalg
Varigt mén på grund af ulykkestilfælde
Vi anbefaler, at du vælger en méngrad på 5 %. Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, når vi opgør størrelsen af méngrad.
Ved ulykkestilfælde forstår vi en pludselig hændelse, der forårsager personskade.
 
Udgifter til behandling
Dækker nødvendige udgifter med op til 7.400 kr. (2022) til behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.
 
Fritids- eller heltidsdækning
Heltidsdækning
Dækker hele døgnet – både i fritid og arbejdstid. Er du udsat for en ulykke i din arbejdstid, som også dækkes af din ulykkesforsikring, kan du få erstatning fra både arbejdsgiver og din ulykkesforsikring.
Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid have en heltidsulykkesforsikring.

Fritidsdækning
Dækker dig i din fritid. Studie anses som fritid. Er du arbejdsløs, er du dækket hele døgnet.

Dækker ikke, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, laver arbejde for andre eller er i militær tjeneste.
 
Tandskader
Dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde.
 
Farlig sport
Med en ulykkesforsikring hos os er du også dækket for skader på grund af farlig sport.
Det er ikke alle forsikringsselskaber, der dækker farlig sport og farlige aktiviteter, så det skal du være opmærksom på, hvis dyrker farlig sport eller andre farlige aktiviteter, og ikke har din ulykkesforsikring hos os.
 
Tillægserstatning ved mén over 30 %
Giver ret til dobbelterstatning ved varige mén på over 30 % efter et ulykkestilfælde.
 
Begravelsesdækning til børn
Børn har automatisk en begravelsesdækning på 50.000 kr., der ikke kan forhøjes eller fravælges.
 
Fører af motorcykel
Motorcykel og knallert 45
Som fører af motorcykel, scooter eller knallert 45 er du også dækket af vores ulykkesforsikring, hvis du kommer til skade under kørslen. Det er heller ikke alle forsikringsselskaber, der har den dækning.
 
Dødsfaldsdækning
Vi betaler en aftalt dødsfaldserstatning, når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til sikredes død, og dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet.
 

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx medlem af en af nedenstående organisationer eller samarbejdspartnere, kan du blive medlem af Runa Forsikring:

  • Forbrugsforeningen
  • PROSA
  • Dansk Musiker Forbund
  • Dansk Psykolog Forening
  • Dansk Tandplejerforening


Se flere muligheder her

  • Arkitektforeningen
  • Ansatte Tandlægers Organisation
  • Dansk Skuespillerforbund
  • Farmakonomforeningen
  • Forsikringsforbundet

Vi er klar til at hjælpe dig med en ny forsikring

33 95 76 82

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn Pris