En ulykkesforsikring er vigtig for alle børn, fra baby til næsten voksen

Børn oplever, opdager og udvikler sig hele tiden, ofte med fart på. Og nogle knubs er værre end andre. Du kan ikke forsikre dine børn mod ulykker, men du kan sikre økonomisk hjælp til dit barn i tiden efter.

Gratis for babyer
Tidligere var børns ulykker dækket af skole eller institution. Det er de ikke længere. Derfor er en ulykkesforsikring vigtig fra livets start og livet igennem. Hele det første år er børneulykkesforsikringen gratis, hvis forsikringen er trådt i kraft, inden dit barn er fyldt 1 år.

Se pris på ulykkesforsikring til børn
Mor med baby inde i huset, hvor moren er dækket af ulykkesforsikringen og babyen er dækket af børneulykkesforsikringen, mens begge er omfattet af indboforsikringens ansvarsforsikring.

Gratis i 12 mdr.

Hvad dækker en børneulykkesforsikring?

Ulykker kan give varige mén. Dvs. en skade, der ikke går over. Får dit barn brug for behandling efter en ulykke, fx fysioterapi, er udgifterne dækket. Og i nogle tilfælde kan du få udbetalt erstatning.

Har dit barn allerede en ulykkesforsikring hos os, kan du se på Min Side, hvilke vilkår og dækninger, der gælder for forsikringen.

Når du skal vælge dækninger og summer

Du skal selv sammensætte barnets ulykkesforsikring og fx vælge méngrad og forsikringssum - og evt. tilvælge Børnesygdom. Er du i tvivl om tallene, kan du læse mere længere nede, eller du kan ringe til os.

Børneulykke giver dig og dit barn

Ulykker kan give varige mén. Dvs. skader, der ikke går over. Får dit barn brug for behandling efter en ulykke, fx fysioterapi, er udgifterne dækket. Og i nogle tilfælde kan du få udbetalt erstatning.

Standarddækninger

Erstatning ved varige mén

Personskader, der er sket i en ulykke, og som ikke går over, kalder vi varige mén. Méngraden er et mål for barnets gener som følge af ulykken. Og får dit barn en skade med varige mén, som barnet er dækket for, bliver der udbetalt kontant erstatning.

Størrelsen på barnets erstatning afhænger af 3 ting: Méngraden på barnets skade, den valgte forsikringssum, og hvilken méngrad du har valgt, at dit barn skal have dækning fra. På børneulykkesforsikringen skal du som forælder selv vælge, om du ønsker dækning fra méngrad 5 % eller 8 %. Jo lavere méngrad du vælger, jo mindre skader skal der til for, at barnet kan få erstatning.

Vi bruger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.

Udgifter til behandling
Som forælder kan du få dækket nødvendige udgifter til behandling af dit barn hos fx fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, hvis barnets skader er opstået i eller som følge af et ulykkestilfælde, der er dækket af vores børneulykkesforsikring.
Dækning hele døgnet
Barnet er dækket hele døgnet, både i institutionen, skolen, fritiden og under evt. arbejde.
Tandskader
Barnet får dækket rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskader, som er sket ved et ulykkestilfælde. Fx i et cykelstyrt eller et fald på legepladsen. En tyggeskade er ikke en ulykke, men du kan vælge dækningen som tilvalg.
Sport

Barnet får dækket skader, der er opstået pludseligt i forbindelse med et ulykkestilfælde under alle former for sport – også såkaldt farlig sport og ekstremsport, fx go-kart og boksning.

Er dit barn professionel sportsudøver, gælder særlige vilkår.

Psykologisk krisehjælp

Barnet kan få dækket op til 10 konsultationer hos en psykolog, hvis det har været udsat for:

  • Livsfare
  • En hændelse af traumatisk karakter som vold, røveri, overfald, brand eller trafikuheld
  • En hændelse, hvor et menneske er omkommet, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv

Du skal melde skaden senest 3 måneder efter ulykken.

Dobbelterstatning
En skade, der resulterer i et varigt mén på 30 % eller mere, kan have store konsekvenser for dit barn. Derfor fordobler vi erstatningen, så du har et større beløb til at indrette jeres liv i tiden efter.
Forældretillæg

Som forælder eller værge får du udbetalt et engangsbeløb, hvis dit barn har fået varige mén efter et ulykkestilfælde på 30 % eller derover. Beløbet vil stå på din forsikring.

Se mere i vilkår.

Begravelseshjælp
Vi udbetaler begravelseshjælp på 50.000 kr., hvis dit barn mister livet, mens det er forsikret af vores børneulykkesforsikring. Også selvom dødsfaldet ikke skyldes et ulykkestilfælde.

Tilvalg

Strakserstatning

Du kan få udbetalt en strakserstatning på 12.000 kr. ved visse knoglebrud, overrevet akillessene og ved overrevet korsbånd eller sideledbånd i knæ. Strakserstatning betyder, at du får pengene udbetalt, lige så snart skaden er godkendt.

Se den fulde beskrivelse i vilkårene.

Tyggeskade
Barnet kan få skader på sine tænder ved spisning – det kalder vi en tyggeskade. Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling efter tyggeskader, der er dokumenteret i barnets tandlægejournal. Ulykkesforsikringen kan dække helt op til 50 % af behandlingsudgifterne.
Børnesygdom

Du kan få udbetalt kontant erstatning, hvis dit barn får diagnosticeret en alvorlig sygdom. Fx epilepsi eller kræft.

Se mere i vilkår.

Far og søn på stranden, hvor rejseforsikringen også dækker.

Få ekstra ro i maven og vælg Børnesygdom også

Børneulykkesforsikringen dækker efter ulykker, og derudover kan du tilvælge dækning ved Børnesygdom. Så kan du få udbetalt kontant erstatning, hvis dit barn får diagnosticeret en alvorlig sygdom. Fx epilepsi eller kræft. Se vilkår nederst på siden.

Hvor stor er erstatningen efter en ulykke?

Erstatningen efter en ulykke afhænger bl.a. af omfanget af dine varige mén og den forsikringssum, du har valgt til dit barns ulykkesforsikring. Læs mere i vores FAQ.
Pige venter på flyttebil ved sit indbo, da hun skal flytte hjemmefra, hvor indboforsikringen omfatter ens ting.

Dit barn vokser fra sin børneulykkesforsikring ved 18 år

Vores ulykkesforsikring til børn dækker indtil 18 år. Herefter bliver forsikringen automatisk til en voksenulykkesforsikring. Som voksen kan dit barn nemt blive medlem hos os – så længe mindst én forælder også er det, og barnet melder sig ind, før de bliver 31 år.

Flyver dit barn snart fra reden, er vi klar til at hjælpe med de rette forsikringer, evt. som studiepakke.

Giv rådet videre

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn pris
Børn løber og leger på stranden om sommeren, hvor rejseforsikringen også dækker.

Hvis du vil dække dit barn fra top til tå

For at kunne hjælpe jer bedst muligt i en svær situation vil vi gerne dække dit barn fra top til tå med både børneulykke og børnesundhed.

En ulykkesforsikring hjælper efter en ulykke. En sundhedsforsikring er anderledes, og den kan gøre en stor forskel. Vores børnesundhedsforsikring hjælper med større og mindre hverdagsproblemer.

En sundhedsforsikring til børn hjælper ved psykiske og fysiske problemer, fx ondt i knæet, mistrivsel, øreproblemer, eksamensangst eller hold i nakken.

Dit barn kan få hjælp inden 10 hverdage i det private eller offentlige, og som forælder kan du få hjælp til behandlingsudgifterne og personlig rådgivning til valg af behandling.

Læs om børnesundhedsforsikringen
Pige sidder i ladcykel, hvor børneulykkeforsikringen dækker pigen i tilfælde af uheld, men indboforsikringen dækker ladcyklen.

Kom sikkert frem

Mange ulykker sker i trafikken, og som forælder kan du selv gøre meget for, at dit barn kommer sikkert frem og hjem igen. Enten sammen med dig eller på egne ben. Læs vores gode råd til at passe godt på hinanden, både på cykel, løbehjul, bil og motorcykel. Og lær gerne dine gode vaner fra dig så tidligt som muligt.

Gode råd til trafiksikkerhed

Find svar i FAQ

Forskellen på fritidsdækning og heltidsdækning

Heltidsdækning
Dækker hele døgnet – både i fritid og arbejdstid. Er du ude for en ulykke i din arbejdstid, som også dækkes af din ulykkesforsikring, kan du få erstatning fra både arbejdsgiver og din ulykkesforsikring.
Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid have en heltidsulykkesforsikring.

Fritidsdækning
Dækker dig i din fritid. Studie anses som fritid. Er du arbejdsløs, er du dækket hele døgnet.

Dækker ikke, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, laver arbejde for andre eller er i militær tjeneste.

Hvad betyder méngrad?

En méngrad er et mål for de gener, du har fået som følge af din skade.

Ulykkesforsikringen giver dig ret til erstatning, hvis du får en skade, der giver dig et varigt mén. Erstatningen kan fx bruges til indretning af hjemmet, hjælpemidler, køb af praktisk hjælp og fysioterapi.

Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, når vi opgør størrelsen af din méngrad. Den erstatning du får, svarer til den procentdel af din sum som din méngrad er sat til. Ved méngrader på over 30% får du dobbelt erstatning.

Når du skal vælge méngrad
Du kan vælge méngrad fra 5%. Du kan dog gå op i méngrad, hvis du vil have en billigere forsikring. Så skal der en større skade til, før du får erstatning. Jo lavere méngrad på forsikringen, jo mindre skade skal der til for at udløse erstatning.

Hvad er prisen på en ulykkesforsikring?

Du kan nemt beregne din pris på en ulykkesforsikring i vores .

Vælger du en heltidsdækning, er du dækket døgnet rundt – også på dit arbejde.

Med en fritidsdækning er du kun dækket i din fritid.

Du får altid farlig sport og tandskadedækning med hos os, uanset om du vælger heltid eller fritid.

Læs om dækningerne på ulykkesforsikringen her på siden.

- og køb din forsikring online med det samme.

Hvilken sum skal jeg vælge på ulykkesforsikringen?

Når du kommer til skade, afhænger størrelsen af din erstatning af din mengrad og de summer, du har valgt på ulykkesforsikringen. Jo højere sum, jo højere erstatning.

Skal I vide, hvis jeg fx får nyt job, børn mv.?

Nyt job
Skifter du job til en helt anden branche eller et andet erhverv, kan det få betydning for din pris på forsikringen, og du skal derfor kontakte os.

Du skal ikke give os besked, når du får nyt job inden for samme område som i dag.

Børn, skilsmisse og ægteskab
Nej, vi får ikke besked, når du får ny partner, eller når I går fra hinanden. Vi får heller ikke besked, når du får børn.

Derfor skal du selv kontakte os, når I bliver flere eller færre i familien, som skal have eller ikke længere have en ulykkesforsikring.

Muligheder for erstatning fra en ansvarlig modpart

Udgifter til behandling
Du kan få erstattet de udgifter til behandling, som ikke bliver betalt fra anden side (fx den offentlige sygesikring eller din egen ulykkesforsikring). Det kan være udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktorbehandling, hjælpemidler og hjemmehjælp, som lægen har ordineret eller rimelige udgifter til transport til og fra behandlingssted.

Fremtidige helbredelsesudgifter bliver erstattet med et kapitalbeløb, der udbetales på én gang og udregnes efter regler, der er fastsat i loven.

Tabt arbejdsfortjeneste
Har du tab af indtægt som følge af uheldet, kan du kræve hele tabet erstattet. Du får erstatning fra det tidspunkt, hvor uheldet skete, og indtil du kan begynde at arbejde igen. Medfører skaden, at du vil få et varigt erhvervsevnetab, får du erstatning frem til det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over din fremtidige erhvervsevne.

Svie og smerte
Godtgørelse for svie og smerte ydes som kompensation for det ubehag og de smerter, som et uheld medfører. Godtgørelsen kan kræves for perioden fra tidspunktet for uheldet, og normalt så længe du er sygemeldt. Godtgørelsen bliver givet efter en fast takst.

Varigt mén
Får du varige gener i din dagligdag på grund af uheldet, kan du kræve godtgørelse for varigt mén.

Størrelsen af dit men angives i ménprocent. Det er et lægeligt skøn, der afgør, hvor stort dit men bliver. Det skal være mindst 5 pct., for at du kan få godtgørelse. Er du fyldt 40 år, bliver godtgørelsen reduceret.

Godtgørelsen gives efter faste takster og udbetales på én gang.

Skader på ejendele
Hvis du på grund af uheldet får ødelagt fx dit tøj, din cykel eller andet, betaler den ansvarlige eller dennes ansvarsforsikring dit økonomiske tab, medmindre din egen indboforsikring dækker.

Advokatomkostninger
Bliver din personskade dækket af en ansvarlig modparts ansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket rimelige omkostninger til advokathjælp via denne forsikring. Det gælder dog ikke i mindre personskadesager, hvor erstatningsopgørelsen er relativt ukompliceret, men kun ved større og alvorlige personskadesager, fx hvis du mister en del af erhvervsevnen og/eller får varigt mén.

Ofte vil modpartens ansvarsforsikringsselskab gøre dig opmærksom på denne praksis.

Kilde: Forsikring & Pension

Forskellen på ulykkesforsikring og livsforsikring

En ulykkesforsikring dækker dig kun, hvis du har været involveret i eller udsat for en ulykke. Forsikringen består af en dødsfaldssum og en invaliditetssum.

Dødsfaldssum
Dødsfaldssummen, kommer kun til udbetaling, hvis du dør i en ulykke. Dør du på grund af sygdom, alderdom eller andet, skal du have en livsforsikring, for at få en erstatning udbetalt til dine efterladte.

Invaliditetssum
Invaliditetssummen på ulykkesforsikringen kan udbetales, hvis du får konstateret varige men efter en ulykke.

Ulykkesforsikringen dækker også behandlingsudgifter og tandskade (dog ikke tyggeskader).

Ønsker du dækning for kritisk sygdom, tab af erhvervsevne eller en livsforsikring, skal du kontakte os.

Kan alle blive medlem hos jer?

Der er mange muligheder for at blive forsikret gennem os, fx hos Lærerstandens Brandforsikring.

Kan du ikke blive medlem hos Lærerstandens Brandforsikring, kan du måske blive medlem hos Bauta Forsikring, Runa Forsikring eller LB Forsikring til PFA, som også er en del af LB Forsikring.

Find nemt ud af, om du kan blive medlem her.

Er der en særlig forsikring til studerende?

Når du har din studieforsikring hos os, får du tre forsikringer i én fra kun 165 kr. om måneden. Studieforsikringen inkluderer:

  • Indboforsikring inkl. elektronikdækning, 50 % rabat
  • Rejseforsikring med afbestilling, 50 % rabat
  • Ulykkesforsikring inkl. farlig sport, 25 % rabat
Hvordan dækker ulykkesforsikringen til børn?

Du skal selv oprette ulykkesforsikring til dine børn, når familien vokser, da børn ikke automatisk er en del af din ulykkesforsikring. 

Læs om børneulykkesforsikringen

Kend dine vilkår

Vores nyeste vilkår til ulykkesforsikringen.

Har du forsikring hos os, log på Min Side, og se dine vilkår.
pdf