Kurv
Min Side

Gratis i op til 12 mdr. ved køb, før barnet er 1 år

En ulykkesforsikring er vigtig for alle børn, fra baby til 18 år

Børn oplever og udvikler sig hele tiden, med knubs til følge. Og nogle knubs er værre end andre. Du kan ikke forsikre dine børn mod ulykker, men du kan sikre hjælp til dit barn i tiden efter.

Hvis børn kommer til skade i en ulykke, kan de være så uheldige at få et varigt mén. Og et varigt mén kan påvirke barnet fysisk og psykisk – og forældrene økonomisk. Få fx dækket udgifter til barnets behandlinger efter ulykken og få evt. udbetalt erstatning.

Fra livets start
Børn er hverken dækket af skole eller institution. Derfor er en ulykkesforsikring vigtig fra livets start. Hele det første forsikringsår er børneulykkesforsikringen gratis, hvis forsikringen er trådt i kraft, inden dit barn er fyldt 1 år.

Se pris på ulykkesforsikring til børn
Mor med baby inde i huset, hvor moren er dækket af ulykkesforsikringen og babyen er dækket af børneulykkesforsikringen, mens begge er omfattet af indboforsikringens ansvarsforsikring.

Gratis i op til 12 mdr. ved køb, før barnet er 1 år

Av, min tand

Hvis barnets tand får en skade fx i et fald, kan det blive dyrt. Især hvis skaden først viser sig flere år efter. Vi dækker tandskader efter en ulykke. Dækning af tyggeskader er et tilvalg.

Til hverdag og sport

Ulykkesforsikringen dækker pludselige personskader, der er sket ved et ulykkestilfælde, også til sport. Du kan fx få dækket dit barns behandlingsudgifter til genoptræning.

Strakserstatning

Et brækket ben eller overrevet korsbånd kan give smerter, besvær og udgifter. Dette tilvalg til børneulykkesforsikringen erstatter med mindst 12.000 kr., når skaden er godkendt.

Akut krisehjælp

Vores ulykkesforsikring til børn dækker akut psykologisk krisehjælp til barnet. Fx efter et overfald, røveri, brand eller en anden traumatisk oplevelse.

Når du skal vælge dækninger og summer til dit barn

Du skal selv sammensætte barnets ulykkesforsikring og vælge forsikringssum og tilvalg – og evt. Børnesygdom. Er du i tvivl om tallene, kan du læse mere længere nede, eller du kan ringe til os.

Vores ulykkesforsikring til børn dækker:

Standarddækninger

Erstatning ved varigt mén

Får dit barn en skade i en ulykke, som ikke går over, kalder vi det et varigt mén. Méngraden er et mål for barnets gener som følge af ulykken. Og får barnet et varigt mén på mindst 5 %, udbetaler vi erstatning. Vi beregner erstatningen ud fra den forsikringssum, du har valgt til dit barn.

Har du fx valgt en sum på 1.500.000 kr., og bliver barnets varige mén fastsat til 10 %, udbetaler vi 150.000 kr. i erstatning.

Ved en mere alvorlig skade, hvor det varige mén fastsættes til mindst 30 %, bliver barnets erstatning fordoblet.

Det vil sige, hvis dit barns børneulykkesforsikring fx har en sum på 1.500.000 kr., og barnets varige mén bliver fastsat til 30 %, udbetaler vi 900.000 kr. i erstatning.

Vi bruger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel til at vurdere barnets skade. 

Behandling, fx fysioterapi
Som forælder kan du få dækket nødvendige udgifter til behandling af dit barn hos fx fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog.
Dækning hele døgnet
Barnet er dækket hele døgnet, både i institutionen, skolen, fritiden og under evt. arbejde.
Tandskader

Med en børneulykkesforsikring hos os kan du få dækket rimelige og nødvendige udgifter til behandling af barnets tandskade, hvis det er sket ved en ulykke, fx ved et styrt på cyklen eller et overfald. 

Slår barnet sine tænder i en ulykke, uden der er synlige skader, kan det stadig være en god idé at anmelde ulykken hos os. Det kan være, at skaden først viser sig senere, fx når barnet skifter tænder.
 
En tyggeskade er ikke en ulykke, men du kan tilvælge dækningen Tyggeskade, som dækker, hvis barnet fx får en skade på sin tand under spisning. 

Sport

Vores børneulykkesforsikring dækker ulykker, som sker under alle former for sport. Også såkaldt farlig sport og ekstremsport som fx go-kart og kampsport.

Er dit barn professionel sportsudøver, gælder særlige vilkår.

Psykologisk krisehjælp

Barnet kan få dækket op til 10 konsultationer hos en psykolog, hvis det har været udsat for:

  • Livsfare
  • En hændelse af traumatisk karakter som vold, røveri, overfald eller brand
  • En hændelse, hvor et menneske er omkommet, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv

Du skal melde skaden senest 3 måneder efter ulykken.

Dobbelterstatning
En ulykke, der resulterer i et varigt mén på mindst 30 %, har alvorlige konsekvenser for dit barn og familien omkring barnet. Derfor fordobler vi erstatningen.
Forældretillæg

Som forælder eller værge får du udbetalt et engangsbeløb, hvis dit barn har fået et varigt mén efter et ulykkestilfælde på 30 % eller derover. Beløbet vil stå på forsikringsaftalen.

Se mere i vilkårene.

Begravelseshjælp
Vi udbetaler begravelseshjælp på 50.000 kr., hvis dit barn mister livet som følge af en ulykke, inden børneulykkesforsikringen stopper.

Tilvalg

Strakserstatning

Du kan få udbetalt en strakserstatning på 12.000 kr. ved visse knoglebrud, overrevet akillessene og ved overrevet korsbånd eller sideledbånd i knæ. Strakserstatning betyder, at du får pengene udbetalt, lige så snart barnets skade er anmeldt og godkendt.

Se den fulde beskrivelse i vilkårene.

Tyggeskade

Barnet kan få skader på sine tænder ved spisning – det kalder vi en tyggeskade. Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling efter tyggeskader, der er dokumenteret i barnets tandlægejournal.

Vores ulykkesforsikring til børn kan dække helt op til 50 % af behandlingsudgifterne.

Børnesygdom

Du kan få udbetalt kontant erstatning, hvis dit barn får diagnosticeret en alvorlig sygdom, fx epilepsi eller kræft.

Se mere i vilkårene.

Er babyer gratis?

Ja, det første forsikringsår er dit barns børneulykkesforsikring gratis, hvis børneulykkesforsikringen er købt og trådt i kraft, inden dit barn er fyldt 1 år. Dit barn kan fx være 1 måned eller 11 måneder, når forsikringen træder i kraft. Blot det er før 1 års-fødselsdagen.
Far og søn på stranden, hvor rejseforsikringen også dækker.

Vil du have ekstra ro i maven? Vælg Børnesygdom også

Børneulykkesforsikringen dækker efter ulykker. Du kan også tilvælge dækningen ved Børnesygdom. Så kan du få udbetalt kontant erstatning, hvis dit barn får diagnosticeret en alvorlig sygdom. Fx epilepsi eller kræft.

Se vilkårene for Børnesygdom nederst på siden.

Hvor stor er erstatningen efter en ulykke?

Erstatningen efter en ulykke afhænger bl.a. af omfanget af dine varige mén og den forsikringssum, du har valgt til dit barns ulykkesforsikring. Læs mere i vores FAQ.
Ung kvinde venter på flyttebil ved sit indbo, da hun skal flytte hjemmefra, hvor indboforsikringen omfatter ens ting.

Dit barn vokser fra sin børneulykkesforsikring ved 18 år

Vores ulykkesforsikring til børn dækker indtil 18 år. Herefter skal dit barn have en almindelig ulykkesforsikring til voksne, som de skal købe selv. Og som voksen kan dit barn sagtens blive medlem hos os, fordi du som forælder er medlem. Bare de melder sig ind, før de fylder 31 år, og vælger 'Barn af medlem', når de køber.

Velkommen til voksne børn

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn pris
Børn løber og leger på stranden om sommeren, hvor rejseforsikringen også dækker.

Lad os dække dit barn hele vejen rundt

For at kunne hjælpe jer bedst muligt i en svær situation vil vi gerne dække dit barn hele vejen rundt, uden der behøver være sket en ulykke.

Forskellen på børneulykke og børnesundhed
En ulykkesforsikring hjælper efter en ulykke. En sundhedsforsikring er anderledes, for den hjælper med både små og store hverdagsproblemer. Fx ved ondt i knæet, mistrivsel, øreproblemer, eksamensangst og hold i nakken. Dit barn kan få hjælp inden 10 hverdage i det private eller offentlige, og som forælder kan du fx få hjælp til behandlingsudgifterne og personlig rådgivning til valg af behandling.

Læs om børnesundhedsforsikringen
Pige sidder i ladcykel, hvor børneulykkeforsikringen dækker pigen i tilfælde af uheld, men indboforsikringen dækker ladcyklen.

Kom sikkert frem med de små

Mange ulykker sker i trafikken, og som forælder kan du selv gøre meget for, at dit barn kommer sikkert frem og hjem igen. Enten sammen med dig eller på egne ben.

Læs vores gode råd til at passe godt på hinanden, både på cykel, løbehjul, bil og motorcykel. Og lær gerne dine gode vaner fra dig så tidligt som muligt.

Gode råd til trafiksikkerhed

Har du allerede denne forsikring?

Hvis du vil tjekke eller ændre dine dækninger, kan du logge på Min Side og se dit forsikringsoverblik. Forsikringen her på siden kan være en anden version end den, du har. Og det kan betyde, at dækninger, der fremgår her på siden, ikke er i din forsikring. Eller at du har dækninger i din forsikring, som ikke fremgår her.
Log på Min Side

Find svar i FAQ

Hvorfor er en ulykkesforsikring vigtig?

En ulykkesforsikring kan give økonomisk hjælp, hvis du har været involveret i et ulykkestilfælde og er kommet til skade.

Ulykkesforsikringen består af en forsikringssum, en dødfaldssum og en méngrad, du selv vælger. Du kan desuden få hjælp med udgifter til behandling af skader, der er sket i en ulykke eller som følge af en ulykke. Fx tandbehandling, fysioterapi eller psykologhjælp. Transport fra ulykkesstedet til hospitalet er også dækket. 

Forsikringssum

Du kan få udbetalt en procentdel af din forsikringssum, hvis du får konstateret varige mén efter en ulykke. Læs mere under punktet om erstatning.

Dødsfaldssum

Dødsfaldssummen bliver udbetalt til dine nærmeste pårørende, hvis du som voksen over 18 år mister livet i eller som følge af et ulykkestilfælde.

Begravelseshjælp

Vi udbetaler begravelseshjælp på 50.000 kr., hvis dit barn mister livet som følge af en ulykke, inden børneulykkesforsikringen stopper.

Hvad betyder varigt mén og méngrad?

En méngrad er et mål for de varige gener, du har fået som følge af din skade fra ulykken.

Ulykkesforsikringen giver dig ret til erstatning, hvis du får en skade, der giver dig et varigt mén, dvs. en skade, der ikke går over. Du kan fx bruge erstatningen til indretning af hjemmet, hjælpemidler og køb af praktisk hjælp.

Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, når vi opgør størrelsen af din méngrad. Den erstatning du får, svarer til den procentdel af den forsikringssum, som din méngrad er sat til.

Ved skader med over 30% i méngrad får du udbetalt dobbelt erstatning. Er det et barn, der er kommet til skade, vil du som forælder eller værge få udbetalt et engangsbeløb. Beløbet vil stå på din forsikringsaftale.

Hvilken méngrad skal jeg vælge?
Du kan vælge méngrad 5% eller 8%. Jo lavere méngrad på forsikringen, jo mindre skade skal der til for at udløse erstatning. Jo højere méngrad, jo større skade skal der til – og jo billigere forsikring.

Hvor meget får jeg i erstatning?

Hvis du kommer til skade, afhænger størrelsen af din erstatning af din méngrad og din forsikringssum. Jo højere sum og jo højere grad af mén, jo større erstatning.

Har du fx valgt en forsikringssum på 1.200.000 kr. med dækning fra méngrad 5 % – og du får et varigt mén på 5% efter en ulykke, vil din erstatning være 60.000 kr., altså 5 % af 1.200.000 kr.  Er din méngrad 10%, får du 120.000 kr. Har du valgt dækning fra méngrad 8%, skal du som minimum have 8% mén for at få erstatning.

Hvornår du får udbetalt erstatning, afhænger af din skade og dine mén. Strakserstatning ved fx knoglebrud, får du udbetalt, så snart skaden er godkendt. Ved varige mén kan det tage længere tid at vurdere méngraden.

Skal I vide, hvis jeg skifter job?

Ja, hvis du er over 18 år og får en anden type beskæftigelse, kan det få betydning for prisen på din ulykkesforsikring. Det er derfor vigtigt, at du informerer os. Ellers kan du risikere at være underforsikret. Du behøver ikke give os besked, når du får nyt job inden for samme fagområde som i dag.

Hvad koster en ulykkesforsikring?
Du kan nemt beregne din pris på en ulykkesforsikring til dig selv eller dit barn i vores prisberegner her på siden.
Er mine børn dækket?

Børn er ikke en del af forælderens ulykkesforsikring, men skal have deres egen forsikring for at være dækket. En ulykkesforsikring er altid personlig, og du skal selv oprette ulykkesforsikring til dine børn, når familien vokser.

Gratis for babyer
Vores børneulykkesforsikring er gratis i det første forsikringsår, hvis den er købt og trådt i kraft, før barnet fylder 1 år.

Når dit barn er fyldt 18 år, skal barnet have en ulykkesforsikring til voksne. Evt. som 'barn af medlem', som de kan blive, hvis de melder sig ind, før de fylder 31 år, og mindst én forælder stadig er medlem.

Læs mere om vores børneulykkesforsikring.

Er tandskader dækket?

Ulykkesforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskader sket ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, hvis du fx slår en tand ud i et fald.

Du kan tilvælge dækningen Tyggeskade, som dækker, hvis du fx får en skade på din tand, mens du spiser.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive forsikret hos Lærerstandens Brandforsikring på flere måder. Fx via dit job eller studie - eller gennem dit parforhold, din pension eller dine forældres medlemskab.

Kan du ikke blive medlem hos Lærerstandens Brandforsikring, kan du måske blive medlem hos Bauta Forsikring, Runa Forsikring eller LB Forsikring til PFA, som også er en del af LB Forsikring.

Hvornår er jeg dækket?

Når du vælger en heltidsdækning, er du dækket døgnet rundt - også på dit arbejde. Som voksen kan du også vælge en fritidsdækning, hvis du foretrækker det. I det tilfælde skal du ringe til os.

Du er også dækket, når du udøver sport, kører på motorcykel, knallert eller scooter. Alle sportsgrene er dækket. Dog dækker ulykkesforsikringen ikke sport udøvet på professionelt niveau, hvor indkomsten årligt er mere end 100.000 kr. brutto.

Læs mere om dækningerne på ulykkesforsikringen her på siden.

Kan jeg få studierabat?

Ja, vi giver studierabat. Hvis dit studie hører til én af vores faggrupper, kan du købe en studiepakke med vores indboforsikring, rejseforsikring og ulykkesforsikring med op til 50% i studierabat.

Læs mere her.

Hvad betyder Bedst i test?

Forbrugerrådet Tænk kårede i november 2023 vores ulykkesforsikring som Bedst i test for 6. gang. Tænk fremhæver bl.a., at vores ulykkesforsikring har god dækning og lave priser, og at vi har få klager i ankenævnet. Vores ulykkesforsikring har også vundet Bedst i test i juni 2023 som en del af en samlet pakke med indbo-, hus- og bilforsikringen.

Læs mere her.

Vilkår for børneulykkesforsikring

Se oversigt over dækninger m.m.

Produktinformationsdokument (PID) Ulykke
Download pdf

Se nyeste vilkår til ulykkesforsikring

Har du allerede vores ulykkesforsikring, så log på Min Side for at se dine vilkår.
Download pdf