Børneulykkesforsikring

  • Dækker tandskader
  • Dækker hele døgnet 
  • Udvid med sygdomsdækning

  Får dit barn men efter en ulykke, får barnet med en børneulykkesforsikring erstatning for varige skader.

  Udvider du med en sygdomsdækning, får I også erstatning for men, der skyldes sygdom og dækning for kritiske sygdomme. Det kan lette den økonomiske situation i en svær tid.

Beregn pris på børneulykkesforsikring?

For at beregne en pris på en børneulykkesforsikring skal du også beregne en pris for minimum én voksen

Beregn pris på børne- og voksenulykkesforsikring

 

Vil du have oplyst en særskilt pris på en børneulykkesforsikring?

Ring til os på 33 32 22 00 for at få oplyst en særskilt pris på børneulykkesforsikringen.

Du kan ikke forsikre dine børn mod ulykker

Men med en ulykkesforsikring kan de få økonomisk kompensation, hvis de får et varigt men efter at være kommet til skade ved en ulykke.

Forsikringen dækker indtil første fornyelsedag, efter barnet er fyldt 21 år.  Også selvom de flytter hjemmefra.

Hør mere på 33 32 22 00.

 


Dækning

Dækker
Børneulykke
Børnesygdom
Varigt men på grund af ulykkestilfælde
Vi anbefaler, at du vælger en mengrad på 5 %. Vi følger Arbejdsskadestyrelsens mentabel, når vi opgør størrelsen af mengrad. Ved ulykkestilfælde forstår vi en pludselig hændelse, der forårsager personskade.
Tandskader
Dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde.
Farlig sport
Forsikringen dækker varige men som følge af ulykkestilfælde opstået under udøvelse af farlig sport som fx dykning, kampsport eller go-cartløb.
Særlig tillægserstatning til børn under 18 år
Vi udbetaler et engangsbeløb, hvis et barn under 18 år får et varigt men på 30% eller mere. Erstatningen udbetales til forsikringstageren til fri rådighed.
 
Tillægserstatning ved men over 30 %
Giver ret til dobbelterstatning ved varigt men over 30%.
Udgifter til behandling
Dækker nødvendige udgifter med op til 6.800 kr. til behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog.
Begravelsesdækning
Ved død dækker vi begravelsesudgifter med 50.000 kr.
Dækker indtil barnet er 21 år
Forsikringen dækker, indtil barnet er 21 år.
Heltidsdækning
Dit barn er dækket døgnet rundt.
Kritisk sygdom
Du får erstatning på 100.000 kr., hvis dit barn får en diagnose på en kritisk eller alvorlig sygdom. Se den komplette liste over sygdomme i vilkårene.
 
Varigt men på grund af sygdom
Dækningen giver erstatning, hvis dit barn får varige men på grund af sygdom. Erstatningen bliver beregnet ud fra en forsikringssum på 1.200.000 kr.

 

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx medlem af en af nedenstående organisationer eller samarbejdspartnere, kan du blive medlem af Runa Forsikring:

 • Forbrugsforeningen
 • PROSA
 • Dansk Musiker Forbund
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Tandplejerforening


Se flere muligheder her

 • Arkitektforeningen
 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Farmakonomforeningen
 • Forsikringsforbundet

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg kontakte jer, hvis jeg får flere børn?

Ja, hvis du ønsker, at søskende skal have en ulykkesforsikring, skal du kontakte os. Det er kun de børn, der har en police, der er forsikret.

Hvad betyder mengrad?

En mengrad er et mål for de gener, du i det daglige har af din skade, dvs. i forhold til at klare en almindelig dagligdag i hjemmet.

Ulykkesforsikringen giver dig ret til erstatning, hvis du får en skade, der giver dig et varigt men. Erstatningen kan fx bruges til indretning af hjemmet, hjælpemidler, køb af praktisk hjælp og fysioterapi.

Vi følger Arbejdsskadestyrelsens vejledende mentabel, når vi opgør størrelsen af din mengrad. Den erstatning, du får, svarer til den procentdel af din sum, som din mengrad er sat til. Ved mengrader på over 30% får du dobbelt erstatning.

Ulykkesforsikringen dækker ikke tab af arbejdsevne
Mengraden siger ikke noget om din evne til at passe dit normale arbejde. Og ulykkesforsikringen dækker ikke tab af din erhvervsevne.

Derfor er det vigtigt, at du supplerer din ulykkesforsikring med en erhvervsevnetabsforsikring, så du også sikrer din løbende indtægt fremover. Kontakt os for at høre nærmere.

Valg af mengrad på ulykkesforsikringen
Vi anbefaler, at du vælger en mengrad på 5%, men ønsker du en billigere forsikring, kan du vælge en dækning, der først giver dig ret til erstatning ved en mengrad på 10%.  

Skal jeg betale skat af erstatningen?

Erstatningen er skattefri.