aug. 2018

Indboforsikring

  • Dækker alle i husstanden
  • Få dækket elektronik med Indbo PLUS
  • Dækker ID-tyveri - fx hjælp til at afvise uberettigede krav

  Indboforsikringen er din primære forsikring. Den dækker dit personlige ansvar og sikrer dine ting. Udvider du med Indbo PLUS, er du dækket for pludselige uheld og skader på din elektronik og hårde hvidevarer.

  Vores indboforsikring har vundet "Bedst i test" 3 gange - se mere her

Se din pris på Indboforsikring

 1. 1
 2. 2
Beregn sum
Læs mere
Læs mere
Kan ikke ændres når studierabat er valgt.

Din pris:

kr. / år

Afgifter, gebyrer og bidrag:
kr.

Gå til kurv

Hør mere om mulighederne og få din pris

33 95 76 82

Bliv ringet op

Dækning

Dækker
Indbo Basis
Indbo PLUS
Tilvalg
Cykeltyveri
Dækker cykler, herunder eldrevne cykler og tilbehør, med højst 14.170 kr. (2018) pr. cykel pr. skadestilfælde. Kan du ikke oplyse cyklens stelnummer, dækker vi med højst 6.475 kr. (2018)

Husk dog, at cykler kun er dækket, hvis de er låst med en godkendt lås.
 
Tyveri og røveri
Dækker bl.a. tyveri fra ulåst bygning, tricktyveri, tyveri fra åben gade og bil, samt røveri og overfald.
 
Ansvarsforsikring
Dækker erstatningsansvar for skade på personer eller ting, den sikrede som privatperson pådrager sig.
 
Indbrud
Dækker tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale.
 
Rejsegods og bagage
Dækker bagage under rejser til og fra udlandet. Dog er kontanter og særlige private værdigenstande ikke dækket ved bortkomst og beskadigelse.
 
Brand
Dækker ved brand, det vil sige en løssluppen, flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft, lynnedslag og eksplosion.
 
Psykologisk krisehjælp
Dækker udgifter til psykolog via Falck ved bestemte kriser, fx dødsfald eller livstruende sygdom blandt nære pårørende, visse typer af ulykker, indbrud og indbrudsforsøg, skilsmisse, abort og ID-tyveri. Ring til Falck på: 70 15 55 00.
 
Vandskade
Dækker de fleste skader på ting, forvoldt af udstrømmende og indtrængende vand.
 
Retshjælp
Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til visse private retssager.
 
ID-tyveri
Dækker hjælp med at afvise uberettigede krav og hjælp til at skrive breve, fx til kreditorer med afvisning af krav. Du kan få tilbudt psykologisk krisehjælp.
 
Køle- og dybfrostskader
Dækker skader på varer i køleskab og fryser ved tilfældig afbrydelse af strømmen eller svigt af anlægget.
 
Skader pga. vejret
Dækker skader efter storm, voldsomt sky- eller tøbrud.
 
Hærværk
Dækker skade på forsikrede ting forvoldt med vilje og i ond hensigt.
 
El og elektronik
Dækker skader på forbrugselektronik. De første fire år dækker vi også funktionsfejl uden afskrivning. Der er selvrisiko på el-og elektronikdækningen.
 
 
Pludselige skade
Dækker pludselige skader på dine ting, fx når du taber dine briller, og de går i stykker, eller du spilder kaffe på din sofa. Der er altid selvrisiko på pludselig skade.
 
 
Cykel PLUS
Dækker alle cykler i din husstand med op til 60.000 kr. pr. cykel pr. skade. Der er en selvrisiko på cykel PLUS-dækningen og en særlig selvrisiko på carboncykler.
 
 
Rejseforsikring Verden
Dækker dig og din husstand på rejser i hele verden inkl. USA – også på skiferier i op til 60 dage.
 
 
Glas og sanitet
Dækker brud på ruder, toiletter og glaskeramiske kogeplader i din lejlighed (Dækningen er ikke nødvendig, hvis du har husforsikring).
 
 
Ekstra sum
Udvider din dækning for fx guld, sølv, smykker, frimærke- og møntsamlinger ud over de 15% af forsikringssummen, som allerede er omfattet af forsikringen.

 
 

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx medlem af en af nedenstående organisationer eller samarbejdspartnere, kan du blive medlem af Runa Forsikring:

 • Forbrugsforeningen
 • PROSA
 • Dansk Musiker Forbund
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Tandplejerforening

 

Se flere muligheder her

 • Arkitektforeningen
 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Farmakonomforeningen
 • Forsikringsforbundet

Ofte stillede spørgsmål

Jeg er flyttet sammen med min kæreste, er han/hun også dækket af min indboforsikring?

Ja, en indboforsikring er en hustandsforsikring som dækker hele hustanden, også selvom, navnet på din kæreste ikke står på forsikringspolicen, og også selv om din kæreste ikke er medlemsberettiget.

Din kæreste er dækket på lige fod med dig selv.

Hvem er dækket af indboforsikringen?

Indboforsikringen dækker dig og andre i din husstand. Ved husstand forstås følgende personer:

 • Ægtefælle eller samlever
 • Børn, også delebørn og plejebørn, når der er plejetilladelse
 • Au pair
 • Udvekslingsstuderende
 • Din bofælle hvis bofællesskabet består af højst 2 personer
 • Udeboende børn under 21 år, der ikke er gift eller lever i fast parforhold eller har børn.

Indboforsikringen omfatter ikke logerende.

Får jeg rabat på min indboforsikring, hvis jeg har en tyverialarm?

Du kan få rabat på indboforsikringen, når du har en godkendt tyverialarm, det vil sige, at alarmen har overførsel til en godkendt alarmcentral, og at der kommer en vagt fra en godkendt central ud, når alarmen går.

Har du fx købt et alarmsystem fra TDC, hvor du selv og 5 andre får besked via SMS og video, hvis alarmen går, er der IKKE overførelse til en godkendt vagtcentral og dermed ingen rabat på indboforsikringen.
 
Se liste over godkendte alarmcentraler 

Er du allerede forsikret hos os og har en godkendt tyverialarm, kan du fremover modtage rabatten ved at logge ind på Mit Runa, klikke på "Ændre/beregn police", marker "Ja" i Tyverialarm i rubrikken Rabat og vælg den alarmcentral, du er tilknyttet.

Hvordan ved jeg, hvad jeg skal forsikre mit indbo for?

Det er vigtigt, at den sum, du har forsikret dit indbo for, svarer til den faktiske værdi af dit indbo.

Er din forsikringssum sat for lavt, har du betalt for lidt for din forsikring, og vi har ret til at foretage et forholdsmæssigt fradrag i din erstatning efter en skade – også selv om skaden kun har ramt en del af dine ting.

Når du skal vurdere, hvor meget du skal forsikre dit indbo for, skal du tage udgangspunkt i, hvad det vil koste at erstatte alle de ting, du har i din bolig, hvis den fx brænder.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige maksimum-grænser for bl.a. smykker og cykler.

 

Dækker indboforsikringen mine dyre instrumenter, og instrumenter jeg låner af mit arbejde mv.?

Dine privatejede instrumenter er dækket som særligt privat indbo, også selv om du bruger dem i forbindelse med dit arbejde. 

Dine instrumenter er dækket, selv om du opbevarer dem fast på din arbejdsplads og i øvelokaler. 

Instrumenter med på rejser
Når du rejser med dine instrumenter, er de dækket som rejsegods. Er instrumenterne særligt værdifulde, skal du være opmærksom på, at vi har en begrænsning på 10% af den sum, du har valgt under rejser. 

Når du låner instrumenter
Låner du instrumenter af dit studiested, dækkes skader på dem på lige fod med dine egne instrumenter, hvis du bærer risikoen for instrumentet, det vil sige, hvis studiestedet kan kræve, at du erstatter skaden over for dem. 

Låner du et instrument i en musikforretning, dækker vi skader på det den første måned på lige fod med dine egne instrumenter. 

Vær opmærksom på, hvor du opbevarer instrumenterne
Vær opmærksom på, at instrumenterne som udgangspunkt ikke er dækket, hvis du opbevarer dem i udhuse, garager og kælderrum. 

Har du avanceret elektronisk udstyr, der har karakter af erhvervsmæssigt udstyr, anbefaler vi, at du kontakter os.

Dækker indboforsikringen, når jeg har mine ting opmagasineret?

Ja, opmagasinerede ting er dækket ved brand, tyveri og vandskade i op til 12 måneder. 

Vær opmærksom på, at penge og særlige private værdigenstande, fx guld, sølv, smykker og lignende, ikke er dækket under opmagasinering. 

Hvor meget er min bagage dækket for under rejse?

Din indboforsikring dækker bagage med op til 10 % af den samlede indbosum når du rejser. Se din police vedr. din samlede indbosum.

Hvordan ændrer jeg adresse på min forsikring, når jeg er flyttet?

Når du flytter din adresse i folkeregisteret, flytter indboforsikringen automatisk med dig, og vi får besked. Du behøver derfor ikke gøre noget aktivt.
NB: Har du derimod hemmelig adresse, får vi ikke oplysningerne automatisk, og du skal derfor selv kontakte os.

Indboforsikringen gælder på gammel og ny adresse i 3 måneder fra overtagelsesdatoen af din nye bolig.

Vær opmærksom på, at få opdateret din indbosum, når du flytter, hvis du fx får dyrere møbler eller andet.

Dækker min forsikring, hvis der sker noget med mine ting, når jeg udlejer eller bytter bolig med en anden familie i ferien?

Når du låner din bolig ud, er der ikke dækning for simpelt tyveri. Det betyder, at du ikke får dækning, hvis den familie eller person, der låner din bolig, glemmer at låse døre eller lukke vinduer, og der sker tyveri af dine ting.

Bed derfor den anden familie om dokumentation for, at de har en ansvarsforsikring, der dækker skader i dit hjem. 

Forsikringen dækker heller ikke, hvis den anden familie stjæler dine ting eller begår hærværk. 

Alle andre skader er dækket på samme måde, som hvis de var sket, mens du selv boede i din bolig.

Læs om dækning ved privat udlejning

Hvad er en speed pedelec, og hvordan bliver den forsikret?

En speed pedelec er en elcykel, der kan assistere føreren ved en fart på op til 45 km/t.

Hvis du har en speedpedelecs, er det et lovkrav, at du har en ansvarsforsikring. Du kan købe en ansvarsforsikring til 706 kr. om året inkl. offentlige afgifter.

Vi forsikrer cykler med en nyværdi på højest 60.000 kr. Du kan udvide forsikringen med kaskodækning, så du er dækket ved bl.a. tyveri. Prisen afhænger af cyklens værdi.

Du kan ikke beregne priser eller bestille tilbud på vores hjemmeside, du skal ringe til os eller skrive en e-mail via kontaktformularen under kontakt.

Læs mere om vores forsikring for speed pedelecs her.

MainLayout.Basket [ ]