Forbered dig på skybrud

Er du enten husejer, har et fritidshus eller måske et tilhørende kælderrum til lejligheden, så læs med her og få nogle gode råd til, hvordan du kan forberede din bolig på kraftig regn eller skybrud.

Tilmeld dig Mobilvarsling

Du kan via app’en ’Mobilvarsling’ få varslinger om blandt andet vejret. Mobilvarsling udsender beredskabsmeddelelser og app-advarsler fra myndighederne, udvalgte vejrvarsler fra DMI og udvalgte særmeldinger fra vejdirektoratet. Du kan læse mere om app’en, og hvordan du downloader den her.

 • Luk alle vinduer. Det gælder især ovenlysvinduer
 • Forbered din kælder eller dit kælderrum. Løft så mange ting som muligt væk fra kældergulvet.
 • Opbevar de ting der ikke tåler vand på hylder, reoler eller i plastbeholdere – det kan du med fordel gøre hele året.
 • Fjern løse tæpper
 • Rens dine tagrender, tagnedløb, nedløbsbrønde og udendørs afløbsriste for blade og evt. affald. Tjek lysskakter, og få dem renset
 • Lav en aftale med naboen. Er du ikke hjemme under et skybrud, kan du med fordel lave en aftale med et familiemedlem eller en bekendt i nabolaget om at se efter dit hus eller dit fritidshus

Få rabat på vandsikringprop og -tape

Har du ikke et højvandslukke, kan du installere en vandsikringsprop, der kan bruges i dit/dine afløb, så du nedsætter risikoen for, at der kommer vand op af afløbet. Proppen passer i op mod 80 procent af alle afløb og kan let monteres ved skybrud eller stormflod. Husk at få den fjernet efterfølgende.

Vandsikringstape kan være en god idé at bruge, hvis du ofte er udsat for skybrud eller stormflod. Der er mest risiko for indtrængende vand under bestemte døre, kælderskakter eller vinduer, og du kan med fordel placere vandsikringstape dér.

Du kan købe både vandsikringsprop og -tape med rabat på Lindsolutionshjemmeside. Dér kan du også se, hvordan vandsikringsproppen virker. 

Læs mere om vandsikringsprop og - tape og se, hvordan du får rabat

Er uheldet ude?

Har du fået skader på dit hus eller dit indbo efter storm og orkan, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt. Samtidig er det vigtigt, at du gør, hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er. Find kontaktoplysninger ved akutte skader her

 • Brug handsker og gummistøvler når du rører ved de våde ting
 • Fjern det indtrængende vand – er det kloakvand, der er trængt ind i dit hus, er det dog vigtigt, at du kontakter et skadeservicefirma, da arbejdet med kloakvand kan være sundhedsskadeligt
 • Flyt de ting, som er blevet våde
 • Fjern våde gulvtæpper og lignende
 • Sæt eventuelt en affugter i gang, så rummet/rummene bliver aftørret

Dokumentér skaden

Du kan med fordel dokumentere skaden ved at tage billeder og videoer af det berørte område. Hvis der er ødelagte ting som du vil smide ud, skal du kontakte os inden.

Hvad kan du gøre på længere sigt

 • Tjek huset og fundamentet for revner. Har du revner og utætheder i fundamentet eller i ydervægge, er det vigtigt, at de løbende bliver repareret, så vand ikke trænger ind i din bolig
 • Montering af højvandslukke. Et højvandslukke lukker af for afløbet, hvis vandet i kloakken løber tilbage. Højvandslukke er en effektiv måde at undgå oversvømmelse på. Det skal monteres af en autoriseret kloakmester og løbende vedligeholdes.
 • Hold dine dræn og kloakker vedlige. Som husejer har du ansvaret for at holde dine kloakledninger vedlige. En autoriseret kloakmester kan hjælpe dig med at efterse dine installationer, og det anbefaler vi at gøre løbende, eller hvis du har mistanke om, at der skulle være problemer. 
 • Skybrudssikring af selve grunden. Er du ved at skulle etablere terrasse eller en ny græsplæne, kan du med fordel tænke skybrudssikring ind. Sørg for ved etableringen, at arealet hælder væk fra huset, så vandet ikke direkte løber ind mod huset; men i stedet ledes bort fra huset

Bolighjælpslinjen

Har du en husforsikring hos os, kan du ringe til os i dagtimerne på 46 97 50 31 og få hjælp til spørgsmål ved vand- og fugtskader, skadedyr, råd, svamp og skimmel, varme-/el-svigt, kloak og afløb. 

Læs om klimatilpasning

Miljøstyrelsen tilbyder Klimaklar bolig, en interaktiv guide, der går forskellige områder på grund og bolig igennem og giver gode råd og inspiration til at håndtere udfordringer med ekstremvejr. Du kan læse mere på  Klimaklar Bolig.

Læs om husforsikringen her

Læs om fritidshusforsikringen her

 

September 2021